Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

1. Organizatorul cursurilor, evenimentelor, atelierelor, activitatilor, denumite in continuare generic “evenimentele”, este ShoShon – Societatea Radikal Training Center S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, J40/5691/2017, CUI 37430392, tel: 0774.532.232 denumit in continuare „Organizatorul”. Evenimentele se vor derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti “Participantii”.

2. “Participantii” vor respecta regulamentul Organizatorului precum si indicatiile coordonatorilor, toate regulile continute in prezentul regulament fiind implementate strict in interesul “Participantilor”. “Participantii” vor respecta indicatiile coordonatorului “Organizatorului” din timpul activitatilor/evenimentelor, privind utilizarea materialelor si a instrumentelor de lucru. Pentru evitarea tuturor incidentelor, responsabilitatea este integrala si apartine exclusiv participantilor, care nu respecta aceasta regula. Odata inceputa activitatea, “Participantii” (in cazul copiilor reprezentantii lor legali) consimt implicit regulile “Organizatorului” precum si legislatia in vigoare.

3. Organizatorul nu se face responsabil de comportamentul neadecvat, utilizarea necorespunzatoare a materialelor, din care sa rezulte ranirea accidentala sau disconfortul participantilor, precum si de orice forma de incalcare a legii. Pentru evitarea tuturor incidentelor, responsabilitatea este integrala si exclusiva a celor care nu respecta aceasta regula.

4. In cadrul desfasurarii activitatilor specifice evenimentelor se pot realiza fotografii si inregistrari audio-video, care vor fi utilizate in scopuri de marketing, pentru postari pe facebook sau comunicari publice ale Organizatorului in care se desfasoara evenimentul. In acest scop, parintii copiilor participanti isi ofera acordul ca imaginile si sau inregistrarile din timpul evenimentelor sa fie folosite de catre organizator si/sau societatile afiliate in eventuale activitati comerciale si/sau de promovare si marketing. In functie de logistica de care dispune organizatorul evenimentelor, numarul de participanti si posibilitatile concrete de corectie si/sau evitare a unor copii din fotografii, organizatorul poate restrictiona participarea la eveniment a unui copil al carui parinte/reprezentat legal si-a exprimat dezacordul privind fotografierea si/sau inregistrarea video.

5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru incalcarea dreptului la imagine sau a altor drepturi prevazute de legislatia in vigoare, in cazul publicarii de continut, informatii sau imagini, de catre ceilalti participanti pe retelele de socializare, sau in mediul online.

6. Toate materialele folosite in timpul activitatii sunt proprietatea Organizatorului, “Participantii” vor avea pe cat posibil grija de pastrarea lor. Deteriorarea lor accidentala nu este sanctionata de Organizator.

7. Ideea, toate materialele, tehnicile, activitatile, plansele, piesele, jocurile, poeziile, ghicitorile, machetele, povestile si imaginile folosite in curs, etc. precum si intreaga programa/structura a cursului sunt proprietatea exclusiva a Organizatorului si a reprezentantilor legali ai acestuia si fac obiectul dreptului de autor potrivit Legii nr. 8/1996 a proprietatii intelectuale si industriale si a drepturilor conexe si orice incalcare a acesteia prin reproducere, modificare, livrare, distribuire, etc., conduce la sanctiunile prevazute de catre legea mai sus amintita, precum si plata de daune interese Organizatorului.

8. Organizatorul va furniza exclusiv parintilor “Participantilor” detalii despre activitatea desfasurata, la cerere prin intermediul adresei de e-mail contact@radikaltraining.ro, prin formularul de contact aflat pe Site sau pe Pagina de Facebook a Organizatorului.

9. Participantii trebuie sa fie clinic sanatosi si apti pentru a participa la evenimemnte care pot cuprinde si unele activitati fizice (exemplu dar fara a se limita la acestea: “Stafeta pe trecerea de pietoni”, “Soarecele si pisica”, “Repede pe cascaval”, etc.), inscrierea insemnand acordul parintelui/reprezentantului legal asupra existentei documentelor medicale.

10. Pentru cursurile optionale livrate in scoli si gradinite, costurile cursului optional se discuta exclusiv cu gradinita sau scoala in care se desfasoara si nu cu Organizatorul, acesta emitand factura gradinitei/scolii, lunar.

11. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire/suspendare a evenimentelor in orice moment pe parcursul desfasurarii acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare cu anuntarea prealabila a participantilor si gradinitei/scolii in scris, prin email sau telefonic, in situatia incalcarii regulamentului, a situatiilor de calamitate naturala, forta majora, pentru neplata facturii la scadenta ori a altor evenimente neprevazute sau in dezacord cu politica organizatorului.

12. Organizatorul isi declina responsabilitatea pentru imposibilitatea desfasurarii cursurilor pe perioadele in care Gradinita/scoala sau institutia beneficiara, nu poate permite accesul in incinta (calamitate, renovare, epidemii, etc.), eventualele plati efectuate, fiind regularizate cu institutia.

13. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula/refuza participarea la curs a unui copil si/sau de a suspenda derularea unui curs sau a mai multor cursuri daca:

a. conditiile educationale necesitate de catre un copil in mod special nu sunt disponibile;

b. exista tulburari de comportament manifestate de copil si care afecteaza buna desfasurare a procesului instructiv/educativ sau siguranta celorlalti copii;

c. exista tulburari manifestate de parintii beneficiari care afecteaza normala desfasurare a programului

d. exista suspiciuni asupra existentei unei boli contagioase

e. alte cauze care ar impiedica desfasurarea normala si/sau in siguranta a actovitatii.

14. Evaluarea participantilor inscrisi in programul “Invat sa cresc in siguranta” in vederea intocmirii raportului catre Ministerul Educatiei Nationale, se face pe baza evaluarilor proprii ale Organizatorului si prin feedback de la parintii participantilor.

15. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de incidentele rezultate in urma nerespectarii prezentelor termeni si conditii.